مرجع گویندگان، دوبلورها و صداپیشگان ایرانی

دایره العمارف چکاوا با هدف
معرفی، تحقیق و پژوهش در زمینه گویندگی و دوبلاژ
توسط سایت چکاوا برای مخاطبان فارسی زبان تهیه شده است.

این مجموعه شامل کار گروهی چندین ساله تیم پدیدآورندگان چکاواست.