منابع و ماخذ

کتاب ها:

ژیرافر، احمد/ تاریخچه کامل دوبله به فارسی در ایران(دو جلدی)/ انتشارات کوله پشتی،۱۳۹۳/ تعداد صفحات:۱۴۴۸ 

منانی، اکبر /سرگذشت دوبله ایران و صداهای ماندگارش (تک جلدی)/نشر دارینوش،۱۳۳۸/ تعداد صفحات: ۵۴۴

چگونه فیلم دوبله کنیم./ نویسنده: ابوالحسن تهامی نژاد

پرسشنامه:

چکاوا از بسیاری از گویندگان درخواست نمود تا بیوگرافی خود را ارسال کنند.
بخشی از این اطلاعات براساس این پرسشنامه تهیه شده است.

منابع آنلاین:

سایت ویکی پدیا

و سایر منابع آنلاین