خسروشاهی، خسرو

خسرو خسروشاهی

نتایج مشاهده همه نتایج خسروشاهی، خسرو سال تولد: ۱۳۲۰/۱۰/۷ تولد: تهران نمونه صدا خسرو خسروشاهی خسرو خسرو شاهی در خانوادهِ هنرمندی چشم به جهان گشود که همه در آن خانواده اهل هنر، موسیقی و نواختن ساز بود، بعد ار آنکه احمد رسول زاده داماد آن خانواده شد، از آنجا که خسرو شاهی عاشق سینما بود،  […]