صدای پادشاهان ایران

رضا شاه

در کنار تمام معایب و محاسنی که تکنولوژی داره اما، نمیشه منکر این شد که مهم ترین گزینه برای ثبت وقایع تکنولوژیه. این درسته که افراد در تاریخ، با عملکردهایی که داشتند و تاثیرش در سالیان دراز، خودشون رو در معرض قضاوت میذارند؛ اما باید گفت تکنولوژی، تنها عاملیه، که با اون میشه صحت و […]